دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

صفحه اصلی

**لغو کلیه امتحانات روز شنبه (به جز امتحانات نهایی)**
لغو کلیه امتحانات روز شنبه (به جز امتحانات نهایی) به دلیل پاسداشت سنت باستانی شب یلدا! همچنین زمان امتحانات داخلی لغو شده متعاقبا اعلام خواهدشد.
دانلود بخشنامه آموزش و پرورش

 

برنامه امتحانات دی ماه ۹۷
برنامه امتحانات دی ماه۹۷ به شرح زیر می باشد:
دانلود برنامه امتحانات دی ماه ۹۷
برنامه تحصیلی نیمسال اول ۹۸-۹۷ جدید
برنامه تحصیلی جدید نیمسال اول ۹۸-۹۷ به شرح زیر می باشد:
دانلودبرنامه تحصیلی نیمسال اول
مدارک لازم برای ثبت نام سال تحصیلی ۹۷
مدارک لازم برای ثبت نام سال تحصیلی۹۷ به شرح زیر می باشد:
دانلود مدارک لازم برای ثبت نام سال تحصیلی ۹۷
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ به شرح زیر می باشد.
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان کوثر درنیمسال اول ۹۷-۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان  کوثر در نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح زیر می باشد:
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال اول ۹۷-۹۶
آدرس جدید دبیرستان بزرگسالان کوثر
اطلاعیه مهم
دانش آموزانی که مدرک سوم راهنمایی دارند باید به ادارات آموزش وپرورش مراجعه کرده ودرامتحانات سال نهم شرکت کنند.

 

بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص مدارک سوم راهنمایی
براساس بخشنامه جدید آموزش و پرورش دبیرستان کوثر مجاز به ثبت نام مدارک سوم راهنمایی نمی باشد.
دانلود بخشنامه آموزش و پرورش