دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات شهریور

برنامه امتحانات شهریور ماه ۹۵

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید: ۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۸ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .) ۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید . ۳- از…