دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

       

*** قابل توجه دانش آموزان محترم :

– ساعت کلاسها : زنگ اول ودوم(۸:۲۰-۹ )  و (۹:۳۰ ۱۰:۵۰ )    زنگ سوم وچهارم (۱۱:۲۰-۱۲) و (۱۲:۴۰-۱۴)
– ازدانش آموزان عزیز تقاضا می شود راس ساعت مقرر درکلاسها حضور داشته باشند.
– هرگونه غیبت وتاخیر موجب حذف کلاس خواهدشد.
– درصورت نیاز به مرخصی ازهرکدام ازکلاسها با معاونت دبیرستان هماهنگی انجام پذیرد.

 

دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶