دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات شهریور ماه ۹۵

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۸ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .)
۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید .
۳- از آوردن  لوازم اضافه درجلسه امتحان خودداری فرمایید (همراه داشتن تلفن همراه ممنوع می‌باشد) .
۴- در صورت غیبت غیرموجه درجلسه امتحان  , نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.
دانلود برنامه امتحانی مقطع پیش دانشگاهی شهریور ۹۵
دانلود برنامه امتحانی سال سوم متوسطه روزانه، بزرگسالان و داوطلبان آزاد  شهریور ۹۵

(موفقیت شما عزیزان ؛ آرزوی ماست .)