دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات دی ماه ۹۵

۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۱۰ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .)
۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید .
۳- از آوردن  لوازم اضافه درجلسه امتحان خودداری فرمایید (همراه داشتن تلفن همراه ممنوع می‌باشد) .
۴- در صورت غیبت غیرموجه درجلسه امتحان  , نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.

 

دانلود برنامه امتحانی دی ماه ۹۵ دبیرستان کوثر
دانلود برنامه امتحانات نهایی مقطع پیش دانشگاهی دی ماه ۹۵
دانلود برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه روزانه، بزرگسالان و داوطلبان آزاد  دی ماه۹۵