دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات دی ماه ۱۳۹۶

۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۱۰ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .)
۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید .
۳- از آوردن  لوازم اضافه درجلسه امتحان خودداری فرمایید (همراه داشتن تلفن همراه ممنوع می‌باشد) .
*** دروس ستاره دار نهایی می باشد و در حوزه امتحانی مشخص شده از سوی آموزش و پروش برگزار می گردد.
**امتحانات پایه های دهم و دوم و دروس داخلی پایه های سوم و چهارم در همین آموزش گاه برقرار است.

دانلود برنامه امتحانات دی ماه ۹۶