دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۹۷

۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۸ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .)
۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید .
۳- از آوردن  لوازم اضافه درجلسه امتحان خودداری فرمایید (همراه داشتن تلفن همراه ممنوع می‌باشد) .

دانلود برنامه امتحانات نهایی شیهریور ماه ۹۷

 

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی شهریورماه ۱۳۹۷

 

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان و آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شهریورماه ۱۳۹۷