دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال اول ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال اول ۹۷-۹۶ به شرح زیر می باشد:
الف-ساعت کلاس ها به شرح زیر می باشد:
زنگ اول (۸-۹:۲۰) / زنگ دوم (۹:۳۰-۱۰:۵۰) / زنگ سوم (۱۱-۱۲:۲۰)/ زنگ چهارم(۱۲:۴۰-۱۴)
ب-از دانش آموزان عزیز خواهشمندیم رأس ساعت مقرر در کلاس ها حضور داشته باشند.
پ-هر گونه غیبت و تأخیر موجب حذف کلاس خواهد شد.
ت- درصورت نیاز به مرخصی از هرکدام از کلاسها با معاونت دبیرستان هماهنگی های لازم را به عمل آورید.
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال اول ۹۷-۹۶