دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

برنامه امتحانات خرداد ماه ۹۷

۱– ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۸ صبح می باشد .( ازتاخیر درجلسه امتحان خودداری فرمایید .)
۲- لطفا نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات درمدرسه و حوزه امتحانی حضور داشته باشید .
۳- از آوردن  لوازم اضافه درجلسه امتحان خودداری فرمایید (همراه داشتن تلفن همراه ممنوع می‌باشد) .

 

*** دروس ستاره دار نهایی می باشد و در حوزه امتحانی مشخص شده از سوی آموزش و پروش برگزار می گردد.

دانلود برنامه امتحانات خرداد ماه ۹۷

 

دانلود برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۷

 

دانلود برنامه امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی خرداد ماه ۹۷